Use subrogations in a sentence

Word suggestions (1): Subrogation

Subrogations

[ˌsəbrəˈɡāSHən]

NOUN
law

Synonyms

Wikipedia,

"Subrogations" in Example Sentences

1. subrogations definition: Noun 1. plural form of subrogation

Recently Searched

  › Barbiers
  › Subrogations [ˌsəbrəˈɡāSHən]
  › Banquette [baNGˈket]
  › Zyban [ˈzīˌban]
  › Savvying [ˈsavē]
  › Sloane
  › Watermarking [ˈwôdərˌmärkˈwädərˌmärk]
  › Deutschland [ˈdoiCHˌlänt]
  › Divertirse
  › Scrawlfrom [skrôl]
  › Ointment [ˈointmənt]
  › Bustin [bəst]
  › Reorganization [ˌrēˌôrɡ(ə)nəˈzāSH(ə)nˌrēˌôrɡəˌnīˈzāSH(ə)n]
  › Tumbles [ˈtəmbəl]
  › Disinterring [ˌdisənˈtər]
  › Bolusml [ˈbōləs]
  › Lemang
  › Displeasing [disˈplēziNG]
  › Gingerroots
  › Officiant [əˈfiSHēəntōˈfiSHēənt]
  › Exasperation [iɡˌzaspəˈrāSH(ə)n]
  › Continental [ˌkäntəˈnent(ə)l]
  › Unwholesomemiddle [ˌənˈhōlsəm]
  › Castoff [ˈkastäf]